Skip links

EU PROJECTS

Espronceda, Institut d’Art i Cultura, amb el suport de Lemongrass, són socis dels següents projectes europeus

MINDSPACES

EU CALL
Programa Horizon 2020 en el marc de la iniciativa STARTS (Ciència, Tecnologia i Arts)

CRONOLOGIA
2019 – 2021

DESCRIPCIÓ
Els pilots del far STARTS exploraran solucions inspirades en l’art per als desafiaments industrials / socials en dues àrees escollides. Els pilots involucraran la indústria, la tecnologia, els usuaris finals i els artistes en una àmplia exploració artística de les tecnologies amb l’objectiu de crear productes, processos i serveis nous que responguin millor a les necessitats humanes. El valor afegit de les pràctiques artístiques per aconseguir solucions inesperades a través de l’exploració artística s’ha de presentar clarament en els dos pilots del far. MindSpaces és un esforç multidisciplinari que integra les arts, les neurociències, l’arquitectura, el modelatge 3D, visual, text, EEG, anàlisi de detecció fisiològica, AR / VR i una àmplia gamma d’usuaris finals, des de ciutadans fins a turistes, persones grans que viuen independentment. El seu objectiu, millorar el disseny d’espais públics exteriors, treballs interiors i interiors de cases mitjançant un disseny participatiu que impliqui mesures multisensorials de les respostes de l’usuari final integrarà inherentment aquestes múltiples disciplines cap a un objectiu comú. Les instal·lacions artístiques AR / VR resultants, les eines de disseny i les metodologies permetran desenvolupaments futurs dins d’aquest ecosistema mitjançant el seu ús. MindSpaces té l’objectiu de fer créixer l’ecosistema STARTS mitjançant el desenvolupament d’un nou paradigma de cooperació entre artistes, tecnologia, investigació, socis industrials i usuaris, i un model de treball comú (SIO1), que permetrà iniciar projectes de naturalesa similar sota l’evolució de STARTS ecosistema.

SOCIS
Centre for Research and Technology, Hellas, CERTH (GR), University of Maastricht (NL), Universitat Pompeu
Fabra (ES), Aristotle University of Thessaloniki (GR), McNeel Europe SL (ES), Up2Metric (GR), Nurogames
(DE), Zaha Hadid Architects (UK), Maurice Benayoun (FR), Analog Native (DE), ESPRONCEDA, Institute of Art
and Culture (ES), e-Seniors (FR), City de l’Hospitalet (ES), City of Hong Kong (HK).

LLOC WEB
https://mindspaces.eu/

AI4FUTURE

EU CALL
Creative Europe MEDIA programa

CRONOLOGIA
Artificial Intelligence for Future (2021 – 2022)

DESCRIPCIÓ
AI4Future és un projecte d’Europa Creativa que implica tres països europeus diferents: Itàlia, Espanya i Països Baixos. Té com a objectiu millorar la comprensió i la difusió de A.I. tecnologies relacionades per a la participació activa i creativa de joves activistes en l’escena cultural europea, que els permet treballar amb artistes per a la creació conjunta d’una nova consciència de la comunitat urbana. L’AI. l’enfocament permet l’accés i la interpretació de dades per entendre millor el funcionament d’aquestes noves tecnologies i descobrir nous aspectes dels mecanismes socials de la comunitat.

Les noves generacions tindran un paper fonamental en aquest canvi a mesura que van madurant i creixent en el progrés de la revolució tecnològica. El tema principal de la col·laboració entre joves activistes i artistes serà la “mobilitat”, considerada amb diferents significats i diferents interpretacions desenvolupades gràcies al diàleg entre els socis. Els significats de mobilitat que van sorgir són: mobilitat mental, fatiga per pandèmia; mobilitat econòmica i política social; mobilitat virtual i interactiva, en què A.I. no és només una eina. Els joves activistes, artistes i responsables polítics tindran l’oportunitat de tractar reunions internacionals, tallers i residències d’artistes.

SOCIS
Sineglossa Ancona (ITA), Espronceda Institute of Art & Culture, Barcelona (SPA), V2_ Lab for the Unstable Media Rotterdam (NL), MEET Digital Culture Center Milan (ITA)

LLOC WEB
http://ai4future.eu/

REAL-IN

EU CALL
Creative Europe

CRONOLOGIA
2021 – 2022

DESCRIPCIÓ
REAL-IN té com a objectiu EXPLORAR cruïlles de sectors culturals, audiovisuals i creatius per a propostes immersives i interactives, aprofitant les tecnologies d’escaneig 3D combinades a paràmetres XR. Construirem un PLAYGROUND per prototipar escenaris col·lectius per impulsar nous enfocaments participatius i experiències d’usuaris innovadores per a les indústries creatives i culturals i el seu públic. REAL-IN activarà sinergies multidisciplinàries en un procés de co-creació entre creatius, codificadors, indústries creatives, amb el resultat de BREAK SILOS entre sectors creatius.

SOCIS
REAL-IN és una aliança formada per 2 grans festivals de la UE (La Manufacture / arts escèniques a Avinyó, VRHAM! / Arts visuals i disseny interactiu a Hamburg), 2 institucions culturals innovadores a 2 grans ciutats europees i esdeveniments classificats mundialment en indústries creatives ( MEET Digital Culture Center de Milà, Espronceda, Institut d’Art i Cultura de Barcelona), i una premiada empresa de tecnologia audiovisual Black Euphoria ubicada en un dels principals centres audiovisuals europeus de Marsella.

LLOC WEB
http://real-in.eu/