Skip links

L’ART ES EL NOSTRE FUTUR PER CONSTRUIR UNA SOCIETAT MILLOR

Creiem en el poder de l’art i la seva connexió amb la ciència i la tecnologia. La innovació no només prové d’equacions, matemàtiques o alguna fórmula científica sinó que prové d’un lloc humà. La innovació en les ciències sempre està vinculada d’alguna manera, ja sigui directament o indirectament, a una experiència humana. I les experiències humanes succeeixen a través de la interacció amb les arts i la creació – tocar o escoltar música, descobrir una obra d’art, prendre una fotografia, etc. L’art t’ajuda a veure les coses en un espai menys antinatural. La nostra economia es basa en pensadors convergents, persones que executen coses, les fan. Però els artistes i dissenyadors són pensadors divergents: amplien l’horitzó de possibilitats, són visionaris. La innovació superior prové de reunir divergents (artistes i dissenyadors) i convergents (ciència i enginyeria). Tota la societat necessita involucrar-se en el procés d’innovació (oberta). Per tant, creiem en la filosofia del programa STARTS, que tracta de connectar la innovació en el nucli de Ciència, Tecnologia i ARTS. L’art és un catalitzador per al canvi innovador en investigació, negocis, economia, política i societat.

Visita www.Starts.eu

També estem interessats a participar en projectes de Cooperació Europea adequats sota Creative Media Europe. Tenim una àmplia experiència en la proposta d’edició i el nostre principal desig és anar més enllà de les nostres fronteres geogràfiques.